Združenia

Dobrý anjel

Združenie, ktoré pomáha rodinám, kde niektorý z členov trpí na rakovinu, a táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

Systém Dobrého anjela pozostáva z 3 pilierov:

  1. Pomáha pravidelne každý mesiac
  2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
  3. Darca vždy presne vie, komu pomáha

Cieľom Dobrého anjela je, aby rodiny chorých dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 120 €. Takýmto spôsobom im navyšujeme mesačný príjem v priemere o 20% v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú.

www.dobryanjel.sk

Združenie mladých podnikateľov

Našou víziou je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Združenie mladých podnikateľov Slovenska (s oficiálnou skratkou ZMPS) bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Hlavným dôvodom vzniku bola nedostatočná pozornosť venovaná podpore mladej generácie podnikateľov, v ktorej je budúcnosť podnikania na Slovensku. Vzhľadom na to, že mladým ľuďom nechýbajú dobré nápady, ale hlavne skúsenosti, kontakty a kapitál, má Združenie mladých podnikateľov Slovenska ambíciu vykonávať  najmä aktivity, ktoré pomôžu zlepšiť tento stav.

Aktivity združenia:

  • Výmena skúseností a mentoring
  • Networking mladých podnikateľov
  • Pomoc s financovaním úvodných fáz podnikania
  • Prezentácia úspešných, etických a nasledovania hodných podnikateľov a príkladov podnikateľskej praxe
  • Identifikácia a odstraňovanie bariér v podnikaní mladých ľudí
     

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.