Výhody registrácie

Akceptačné prevádzky aktívne podporujeme marketingom, aby sme Vám priniesli čo najviac spokojných zákazníkov a zvyšovali Vaše tržby

 • informačné bulletiny, e-maily, sms-správy zasielané stravníkom
 • propagácia prostredníctvom letákov
 • propagácia na webových stránkach
 • propagácia v mobilnej aplikácii
 • propagácia v brožúrach zasielaných zamestnávateľom a stravníkom
 • účasť na reklamných kampaniach

 

Čo môžete očakávať:

 

Jednoduchosť

 • jednoduché a rýchle preplácanie bez komplikácií
 • využitie elektronickej faktúry
 • možnosť využitia zákazníckej zóny a našej podpory    

Reklama

 • zvýšenie objemu predaja, tržby, zisk
 • podpora ekologicky prijateľných riešení
 • marketing

Úspora na daniach    

 • možnosť využitia náhradného plnenia

Akceptovaním našich poukážok/kariet získate:

 • obrovský počet potenciálnych zákazníkov
 • konkurenčnú výhodu
 • lojálnosť zákazníkov
 • bezplatnú propagáciu
 • jednoduché a najrýchlejšie preplatenie

Po uzavretí zmluvy od nás dostanete:

 • meno a heslo do našej zákazníckej zóny, ktorá nám uľahčí našu vzájomnú komunikáciu
 • vzory stravných lístkov
 • nálepky na označenie akceptačných miest

V prípade záujmu si náš krátky registračný formulár môžete vyplniť aj sami.

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.