Vizuál a ochranné prvky

ECOstravenka ponúka ochranné prvky pre bezpečnosť a ochranu Vašich finančných prostriedkov.

         

ECOstravenka obsahuje kombináciu rôznych ochranných prvkov, ktoré sa dajú určiť aj voľným okom, lupou, ale aj za pomoci špeciálnych technológií. Pre čo najväčšiu ochranu sme využili kombináciu 3 ochranných stupňov. Hlavným znakom rozlíšiteľnosti predstavuje recyklovaný bezchlórový ekologický papier.
 


                                                        

 • Bezpečnostný hologram s hrúbkou 6mm 2D/3D grafika
  (logo ECOstravenky pri nakláňaní sa strieda so znakom SR, v kruhoch sa zobrazuje znak SR)                                                                        
 • Hologram je najznámejší variabilný prvok, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať. Vyrobený je zo špeciálnej kovovej fólie. Samotný obraz hologramu tvorí viacero optických vrstiev, na ktoré dopadá svetlo pod rôznymi uhlami a vytvára tak ilúziu hĺbky alebo pohybu obrazu. Variabilný prvok, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať
   
 • Demetalizovaný výsek s textom "ECO" na ľavej strane hologramu a demetalizovaný výsek s textom "SK" na pravej strane hologramu
                                                                          
 • Vodoznak viditeľný v priesvite stravného lístka. Vodoznak predstavuje najdokonalejší ochranný prvok pre papier
                        
 • Irisovaný prechod z fialovej farby do ružovej a opačne. Často používaný ochranný prvok využívaný vo väčšine cenných papierov. Pri využití techniky IRIS je použitý prechod farieb na malom úseku kresby
                                                                    
 • Mikrotexty s opakujúcim sa textom vytvárajúci vlny. Písmo vo veľkosti 1 bod sa už považuje za mikrotext. Tento má tiež veľmi významnú ochrannú funkciu pre svoju mimoriadne náročnú napodobiteľnosť. Voľným okom je nečitateľný
                                
 • V pozadí umiestnená grafika (negatív grafiky na prednej strane)  
                                                                                                                                                 
 • Gilošový pásik v hornej a dolnej časti stravného lístka. Najzákladnejšie ochranné prvky v grafike sú giloše. Tvorí ich sústava veľmi jemných súvislých, navzájom prepletených čiar, ktoré nie sú prerušené. Môžu mať tvar pásov, rámov alebo rozety.    
       
 • Ochranný raster v pozadí
                                                                         
 • Farebné vlákna svietiace v UV spektre. Vlákna sú rozptýlené v hmote papiera už pri výrobe papiera
   
 • Logo svietiace v UV spektre
                                                                          
 • Čiarový kód vytvorený podľa špeciálneho vygenerovaného algoritmu 
                                                                         
 • Mikroperforácia. Je ľahko kontrolovateľná, je ju možné vidieť proti svetlu preseknuté drobné linky v materiáli. Je rozpoznateľná i hmatom a účinne zabezpečuje ECOstravenku proti kopírovaniu
                                                                         
 • Sútlačový znak
      
                                                                      
 • Termocitlivé body                                                                                                               
                                                                       
 • V UV svetle svietiaci text SL 2017
                                                                         
 • Zotretím bielej plochy mincou alebo iným kovom sa zjaví text SL 2017 
                                                                       
 • QR kód 


                                                                    

                                                                      
Pravosť ECOstravenky si viete overiť jednoduchým spôsobom 
 
             

 • Skúška hmatom - vďaka špeciálnej technológii tlače ECOstraveniek sú naše stravné lístky ľahko rozpoznateľné : ekopapierom a vystupujúcou tlačou
                                                      
 • Skúška pohľadom - pozrite sa na ECOstravenku proti svetlu a uvidíte: vodoznak, IRIS prvok a giloše
   
 • Skúška naklonením - nakloňte bankovku a uvidíte hologram logo ECOstravenky
                                                     
 • Ďalšie ochranné prvky - k ďalším špeciálnym ochranným prvkom patria mikrotexty, s opakujúcim sa textom, ktorý vytvárajú vlny, v pozadí umiestnená grafika, termocitlivé body, logo svietiace v UV spektre, farebné vlákna svietiace v UV spektre, sútlačový znak, čiarový a QR kód  
                   

                      

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.