Osvojme si pravidlá, ako predchádzať salmonelóze

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vykonávajú systematické kontroly výroby a predaja potravín. Ich cieľom je, okrem iného, dohliadať aj na to, aby sa do obehu nedostali potraviny kontaminované salmonelou. Nie vždy sa to však podarí. Osvojme si preto niektoré základné prevenčné odporúčania, vďaka ktorým dokážeme salmonelóze predchádzať. 
 


 

1. Pri nákupe potravín

Pri nákupe potravín venujme zvýšenú pozornosť:

  • dobe trvanlivosti;

  • dátumu spotreby;

  • nezvyklému zafarbeniu, tvaru, vzhľadu a pachu potraviny.

Ak kupujeme potravinu s označením „vákuovo balené“, skontrolujme, či má neporušený a funkčný vákuový obal. V prípade, že ide o potraviny, ktoré štandardne uskladňujeme v chlade (napr. mäso, mäsové výrobky, syry atď.), na predajnom mieste  musia byť uložené v chladiacom alebo mraziarenskom zariadení.
 

2. Pri príprave jedla

Základné pravidlo je umývať si ruky mydlom. Platí to nielen pred samotnou prípravou jedla, ale aj počas nej.

Na umývanie rúk aj potravín používajme iba pitnú vodu.

Pamätajme, že zdraviu škodlivé baktérie salmonely môžeme prenášať zo surových potravín tak do čerstvých, ako aj uvarených požívatín. Najčastejšie k tomu dochádza tak, že používame jednu dosku na krájanie, identický nôž, spoločné nádoby alebo potraviny kontaminujeme neumytými rukami. Dodržiavajme preto hygienu, používajme rôzne dosky na krájanie surového mäsa, čerstvých potravín a uvarených požívatín. Rovnaké pravidlo uplatňujme aj pri práci s ďalším kuchynským náradím, napríklad nožmi, nožnicami, miskami a pod.

Riziko vzniku salmonelózy dokážeme najlepšie znížiť tak, že potraviny, ktoré to umožňujú, pred konzumáciou povaríme vo vode s teplotou min. 70 °C, a to v priebehu aspoň 15 minút.

Pri rizikových potravinách dodržiavajme bezpečnostný čas ich prípravy. Do tejto skupiny patria napríklad vajcia, ktoré by sme mali tepelne spracovávať minimálne 12 minút pri teplote 100 °C.

 

3. Pri skladovaní potravín

Prevencia pred salmonelózou súvisí aj so skladovaním potravín. Na čo by sme nemali zabúdať?

  • Uvarené jedlo je najvhodnejšie skonzumovať okamžite. Nie vždy sa to však podarí. V takomto prípade musíme jedlo buď uchovávať pri teplote nad 60 °C , alebo schladiť a uložiť do chladiaceho zariadenia s teplotou nižšou ako 10 °C .

  • Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny nikdy opätovne nezmrazujeme.

  • Skladovať potraviny musíme vždy podľa odporúčaní výrobcu, ktoré nájdeme na spotrebiteľskom obale.

  • Chráňme potraviny pred hmyzom a hlodavcami.

 

Ak vás zaujímajú podrobnosti, ako správne skladovať potraviny a zvyšky z jedál, nenechajte si ujsť ďalší príspevok na blogu spoločnosti Ecoholding.  

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.