Detail prepočtu SZČO

V tabuľke môžete vidieť ako si živnostník (SZČO) môže prostredníctvom ECOstraveniek alebo ECOkarty znížiť základ dane až o maximálnu výšku stravného, čo predstavuje 1050€ za rok.      

    Počet pracovných
dní za rok
Výška stravného
za rok
Daňovo uznateľné náklady SZČO okrem iných výhod získa daňovú úsporu vo výške
SZČO nevyužívajúci ECOstravenky 0,00 € 250 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SZČO aktívne využíva ECOstravenky 4,20 € 250 1 050,00 € 199,50 € 199,50 €
Rozdiel     1 050,00 €    

                         

Zakúpenie stravných lístkov ECOstravenka alebo stravnej karty ECOkarta je najlepším riešením pre živnostníkov ako využiť možnosť danú zákonom. Živnostník nemusí odkladať každý jeden pokladničný blok z reštaurácií, čo je veľkou výhodou. 
Najlepšia možná hodnota ECOstraveniek pre živnostníkov je 4,20€, pretože pri tejto sume si znížia základ dane o najvyššiu možnú sumu. 

Odporúča sa, aby si živnostník nakupoval ECOstravenky/ECOkartu priebežne alebo vopred a nenakupoval tak, až za uplynulé obdobie. Zo spätne zakúpeného stravného lístka si nemôžete znížiť základ dane, pretože nie je jednoznačné, že ste ho uplatnili na stravovanie.

Výhodou je, že keď ste živnostník, tak si môžete dať do nákladov aj stravné za sobotu a nedeľu. V takomto prípade musíte daňovému úradu preukázať, že ste tieto dni skutočne odpracovali, keďže si na ne uplatňujete výdavok na stravovanie. 

Musíme vás upozorniť, že ako používateľ ECOstraveniek alebo ECOkarty vám už nevzniká nárok na príspevok na stravovanie a neuplatňujete si výdavky na stravovanie iným spôsobom (napríklad preplatenie bločkov z reštaurácií).
Keď si uplatňujete paušálne výdavky, všetky výdavky sa už nezarátavajú do nákladov.

                             
 

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.