Čo s použitým olejom v kuchyni? Naučte sa ho správne recyklovať

Rastlinný olej, bežne využívaný v kuchyni, môžeme použiť dva až trikrát, v závislosti od toho, aké potraviny v ňom vyprážame, či fritujeme. Olej zachytáva chuť a pach jedla, a kým zelenina a rôzne druhy cestíčka ho nechajú pomerne čistý, po vyprážaní korenených jedál a rýb je už nepoužiteľný. Čo s takýmto olejom?

Zákon o odpadoch sa venuje aj tejto problematike. Reštaurácie a iné stravovacie zariadenia sú povinné mať lapače tuku a zberné nádoby, aby sa predišlo vypúšťaniu oleja do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. V tejto oblasti to hygienici veľmi prísne sledujú, no problémy s recykláciou oleja nastávajú najmä v domácnostiach, kde nikto nesleduje, koľko prepáleného oleja skončilo v kanalizácii.


Rastlinný olej je vo vode nerozpustný a vytvára v nej vrstvy, ktorých sa ťažko zbavuje. Použitý olej začína spôsobovať problémy okamžite po vyliatí do kanalizácie. Zachytáva sa v potrubí, pretože saponáty odstránia len jeho vrchnú vrstvu. Na tento olejový film sa nalepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. "Vnútorný prierez potrubia sa tak zužuje a kanalizácia sa môže úplne upchať, pričom náklady na jej vyčistenie sú vysoké a počítajú sa v stovkách eur," vysvetlil hovorca spoločnosti Slovnaft, Anton Molnár. Zvyšky potravín a oleja sa začnú biologickými procesmi rozkladať. "Hnilobný zápach je nepríjemný, no závažnejšie je, že sa stáva čuchovým lákadlom pre hlodavce, ktoré môžu v systéme potrubí spôsobiť ďalšie škody,“ uviedol Roman Rabiňák, manažér spoločnosti Rest Oil, ktorá sa zaoberá recykláciou použitých olejov. 

Tento typ odpadu má nepriaznivý dopad aj na čistiarne odpadových vôd, kde postupne vytvára nepriepustné vrstvy, a tie znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach. "Hrozí až ich úplné odumretie a znečistená voda sa tak môže dostať do vodných tokov." doplnil.


Ako recyklovať

Každý z nás môže jednoduchým spôsobom prispieť k odľahčeniu prírody od nestráviteľných komodít. Stačí, keď olej prelejeme napríklad do PET fľaše a odnesieme ju k spracovateľom, kde sa ďalej využije na rôzne ekologické účely. V zahraničí je recyklácia kuchynského oleja úplne bežná. Napríklad v Rakúsku sa ho denne z domácností zozbiera niekoľko ton. 


Podľa zákona o odpadoch, platným od 1. januára 2016,  je každá obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie zberu jedlých olejov a tukov z domácností. Druhou možnosťou je odniesť prepálený olej na zberný dvor, kde sú trvale umiestnené zberné nádoby.
"Následne sa sústreďujú tieto odpady v stredisku triedenia odpadov a odvážajú sa k spracovateľom. Na väčšie objemy od firiem funguje systém zvozu a skladovania. Aj tie končia u spracovateľov. V prípade, že sú nevyhovujúcej kvality a nie je možný ich výkup, sú energeticky zhodnotené v spaľovni odpadov. Takýmto nakladaním s odpadom sa snažíme naplniť kritériá integrovaného systému, ktorý aktívne riadi toky odpadov k činnostiam a zariadeniam, ktoré uprednostňujú materiálové a energetické zhodnotenie odpadu pred zneškodňovaním napríklad na skládkach," vyjadril sa hovorca spoločnosti KOSIT Roland Bánhegyi. 
Služba zberu oleja je pre občanov zdarma, no využije ju len veľmi nízke percento ľudí. Dôvod? Neinformovanosť ľudí o škodlivom dopade na životné prostredie, prostredníctvom zbavovania sa oleja kanalizáciou.


"Aj kvapka oleja sa ráta"

Zberom a výkupom použitého kuchynského oleja sa zaoberá mnoho súkromných spoločností. Je to cenná priemyselná surovina, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle, doprave, energetike a lesníctve. Je taktiež užitočnou surovinou, ktorá môže ešte poslúžiť, napríklad ako prísada pri výrobe biozložky motorových palív. Experti z firmy Meroco totiž dokážu z litra použitého oleja vyrobiť až 0,9 litra biopalivovej zložky nafty. Pridávanie recyklovaného oleja do biozložky má navyše ďalší ekologický efekt. "Biozložka sa vyrába buď s čistým rastlinným olejom alebo recyklovaným kuchynským olejom. Použitím recyklovaného oleja sa znižuje produkcia skleníkových plynov viac ako dvojnásobne," informoval hovorca spoločnosti Slovnaft.

Úspešný projekt , "Aj kvapka oleja sa ráta" ktorý v roku 2011 odštartovala spoločnosť Slovnaft, má na Slovensku veľmi veľkú odozvu. Po pilotnej časti programu sa sieť odberných miest rozrástla až do 84 miest a obcí na Slovensku. Za každý jeden deciliter odovzdaného oleja získate od spoločnosti Slovnaft jeden extra bonusový bod, ktorý môžete premeniť na odmeny podľa vášho výberu. Stačí byť členom jej bonus klubu a priniesť použitý olej na ktorúkoľvek zo 162 čerpacích staníc.


„Od spustenia zberu použitého kuchynského oleja odovzdali zákazníci na čerpacích staniciach Slovnaft približne 60 ton oleja,“ informovala spoločnosť. 

Domácnostiam sa síce odporúča zbierať použitý olej, no je dôležité vedieť, čo všetko možno recyklovať. Nie všetky tuky, ktoré používame v kuchyni sa dajú následne využiť. Vhodný je rastlinný olej z panvíc, fritéz a konzervovaných potravín, akými sú ryby, zelenina či syr. Olej musí byť čistý, teda bez zvyškov potravín, šťavy z mäsa a vody. Taktiež nesmie obsahovať prídavky stužených či živočíšnych tukov. Tie totiž po vychladnutí tuhnú a mohli by poškodiť vozidlo. Odporúča sa olej po vychladnutí preliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše alebo originálneho obalu, a tú odovzdať obsluhe na čerpacej stanici. Sklenené obaly nie sú vhodné, pretože sa môžu pri prevoze rozbiť.
 

V rámci projektu Zelený Kaufland, môžete použitý olej odovzdať aj v tomto obchodnom reťazci. „Aj touto aktivitou chceme upozorniť na to, že vyliatie napríklad jedného deci použitého oleja do výlevky v domácnosti dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Ak sa správne separuje, môže ešte poslúžiť v chemickom priemysle alebo pri výrobe biopalív,“ uviedol Martin Meliš zo spoločnosti Inta.
 

Takže v skratke, ako recyklovať použitý olej:

1. Olej necháme úplne vychladnúť

2. Prelejeme ho do suchej a čistej fľaše cez sitko, aby v ňom neostali zvyšky jedla

3. Fľašu odovzdáme v zbernom dvore, alebo obsluhe na niektorej zo 162 čerpacích staníc Slovnaft. Zoznam nájdete TU.

4. Použitý kuchynský olej nepatrí do výlevky, toalety, umývadla ani kontajnera. Nehodí sa ani na kompostovanie!

 

 

Autor: Martina Ráczová

 

Zdroje: www.odpady-portal.sk/Dokument/101845/pouzity-kuchynsky-olej-mozno-spracovat-na-biozlozku.aspx, www. slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja, www. kosice.korzar.sme.sk/c/6363673/kosit-ma-nadoby-na-zber-oleja-v-zbernych-dvoroch.html#ixzz54cI7QfMX, www.obecne-noviny.sk/clanky/kam-s-pouzitym-olejom-z-kuchyne%3F

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.