Certifikáty

Enviromentálne vhodný produkt

 

Národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia MŽP SR pre príslušnú skupinu produktov.

Národná značka EVP je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky životného prostredia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Oznámenia MŽP SR, podľa ktorého bol produkt posudzovaný. Značka sa používa v jednofarebnom prevedení, v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému vzhľadu výrobku alebo jeho obalu. Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť min. 15 mm.                                                      

Zdroj: www.sazp.sk 

 

Environmentálna značka EÚ - Ecolabel  

Európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia Európskej únie pre príslušnú skupinu produktov. Celkový vzhľad značky EÚ a spôsoby používania značky sa riadia presnými pravidlami a pokynmi, ktoré vychádzajú z článku 9 a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ. 

 

Zdroj: www.sazp.sk  

 

Je v našom záujme tieto certifikáty získať a zaväzujeme sa, že do 2 rokov spravíme všetko preto, aby sme náš cieľ dosiahli.

 

Zberné miesto použitých batérií - SEWA a.s. 

Ako spoločnosť mysliaca predovšetkým na udržateľnosť sa zaväzujeme vykonávať aktivity vychádzajúce z tejto myšlienky. Z toho dôvodu sme v našej prevádzke umiestnili zbernú nádobu, kde môžete priniesť použité a vyradené prenosné batérie. 

Preberací protokol od spoločnosti SEWA a.s. - European recycling platform.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je v našom záujme tieto certifikáty získať a zaväzujeme sa, že do 2 rokov spravíme všetko preto, aby sme náš cieľ dosiahli.

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.