Radi by sme vám predstavili nadáciu Ekopolis, ktorá prináša inovatívne programy a myšlienky pre ľudí z enviro prostredia

1. Môžete sa nám predstaviť? Čo sa rozumie pod nadáciou Ekopolis?

Nadácia Ekopolis je najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku, máme 26-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na environmentálnu udržateľnosť i demokratizáciu občianskej spoločnosti. Snažíme sa, aby sme bez zbytočnej byrokracie,  pružne  podporili projekty a činnosť stoviek organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.

Prinášame inovatívne programy, myšlienky a otvárame aktuálne témy. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení otázok, ktoré oni považujú za naliehavé.

Našou víziou je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia, v ktorom žijú a preto konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.

 

2. Kedy to začalo? O aké programy sa konkrétne jedná?

Na Slovensku pôsobíme už 26 rokov. Naše aktivity sa rozdeľujú do 4 hlavných tém: životné prostredie, mestá pre ľudí, občianska spoločnosť a na bicykle!, v ktorých realizujeme jednotlivé programy a projekty. Každá z týchto tém je jedinečná a zároveň spoločne na seba nadväzujú a dopĺňajú sa.

Medzi naše najznámejšie projekty môžeme napríklad zaradiť anketu Strom roka, ktorú organizujeme už 16 rokov a jej cieľom je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

 

Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia súťaže Do práce na bicykli.

 

Fotografická súťaž začne 9. mája 2019. Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.

 

3. Čo vás na tejto práci napĺňa?

Nesmierne nás teší, že záujem o životné prostredie z roka na rok rastie. Ľudia si začínajú uvedomovať dopady klimatických zmien na životné prostredie a bezprostredne aj na ich vlastné životy. Sme radi, že vieme osloviť ľudí, ktorí sa rozhodli konať v mieste, kde žijú a pracujú a tým napomáhajú k pozitívnej zmene.

 

4. Koľkí ľudia pomáhajú tejto nadácii?

Sme celý tím, máme stabilných zamestnancov – programových manažérov, ktorí sa venujú jednotlivým programom. Okrem toho máme i širokú základňu podporovateľov, darcov i dobrovoľníkov, vďaka ktorým môžeme v našej práci napredovať.

 

5. Môže  každý človek pomôcť? Ako to funguje?

Samozrejme! Platí tu staré známe – každá zmena začína u jednotlivca. Či už sa človek rozhodne zapojiť do niektorého z našich projektov, alebo sa stane našim dobrovoľníkom, alebo nám pomôže svojimi 2% z dane,  vždy je to dobrý krok v pred, k zmene, ktorú chceme vidieť v spoločnosti.

 

 

6. Pre koho je Ekopolis určená?

Doslova pre každého, kto má dobrý a realizovateľný nápad. Máme množstvo programov a projektov, do ktorých sa môžu ľudia zapojiť ako jednotlivci, skupiny tak formálne, ako aj neformálne,  skrátka, sme tu pre každého, kto má chuť niečo robiť. 

 

7. Na vašej stránke môžeme vidieť mnoho súťaží na sociálnych sieťach? Čoho sa týkajú?

Väčšinou sú naše súťaže len podpornými aktivitami k našim projektom, ktoré aktuálne prebiehajú. Aby sme ľudí podporili v tom zamyslieť sa, alebo zapojiť sa, vymyslíme súťaž, ktorá ich k tomu motivuje. Môžem napríklad spomenúť súťaž Tour de Strom, ktorá spočívala v tom, aby ľudia navštevovali stromy – „finalistov“ ankety Strom roka, odfotili sa a dali fotku na Instagram. Nie je to nič zložité, a jednak tým podporíme anketu, ale ľudia objavia aj nové miesta a čaro prírody na Slovensku a stanu sa vnímavejšími.

Organizujeme napríklad aj súťaž PRE VODU, ktorá je venovaná mladým odborníkom i študentom a spočíva v tom, aby sme  prispeli k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. V súťaži prepájame tých, ktorí hľadajú riešenia s tými, ktorí ich vedia efektívne spracovať.

 

 

8. Všimli sme si na stránke, že v máji organizujete ďalší ročník fotografickej súťaží ,, Do práce na bicykli“ . Priblížte prosím našim čitateľom o čo v súťaži ide.

Áno, ide o ďalšiu podobnú aktivitu, ktorá je súčasťou národnej kampane „Do práce na bicykli – nechajme auto doma“. Jej cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

 

9. Kde všade sa o Vás môžu ľudia dozvedieť?

Najčastejšie sa o našich aktivitách ľudia dozvedajú v lokálnych i národných médiách.  Máme samozrejme aj vlastný web, kde informujeme návštevníkov o všetkom, čo sa v našej nadácii deje, môžu sa prihlásiť na odber pravidelných noviniek, ľudia si môžu pozrieť videá z projektov na našom Youtube kanáli, rovnako tak na Facebooku a Instagramovom účte, kde ľudia vidia taký náš bežný, „zákulisný“ život .

 

10. Organizujete rôzne workshopy, prednášky pre ľudí?

Snažíme sa. Väčšinou sa však orientujeme v tomto smere na občiansku participáciu a v tomto čase i na advokáciu vlastných aktivít.  Ale zameriavame sa aj na vzdelávanie mladých na školách v oblasti enviro, napríklad v projektoch ako je Enviro vzdelávanie mladých a Biodiverzita do škôl a organizovali sme aj diskusie v meste Banská Bystrica s občanmi v oblasti alternatívnych spôsoboch dopravy v meste.

 

Za rozhovor ďakujem pani Martine Ragalovej

 

 

Dozvedieť sa viac

Stránka: www.ekopolis.sk

Facebook: https://www.facebook.com/nadacia.ekopolis/

Instagram: nadaciaekopolis

Mail: ekopolis@ekopolis.sk

YouTube: https://www.youtube.com/nadaciaekopolisslovakia

Fotogaléria: Ekopolis

Lenka Vidumská

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.