Počuli ste už o Zábudlivom Ginku? Matej nám v rozhovore prezradí viac

 

1. Čo sa rozumie pod projektom Zábudlivé Ginko?

Ide o jednoduchý detský príbeh, v ktorom sú zakomponované symptómy ochorenia skleróza multiplex. Príbeh rozpráva o jednom roku pána Ginka v mestskom parku. Počas jesene mu opadnú listy a zrazu zabudne na mená svojich kamarátov. Spomenie si na ne znova až na jar, keď mu narastú nové listy. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť povedomie o ochorení skleróza multiplex. Celá kampaň bola označená hashtagom #nezabudni.

 

2. Koľkí ľudia pomáhajú tomuto projektu?

V podstate to zastrešujeme asi šiesti. Ešte mi v komunikácií pomáha priateľka a kamarátka. A potom brat s rodičmi mi pomohli zozbierať informácie, pomohli s propagáciou a šírením povedomia o tejto knižke. Celý proces od napísania knihy, cez tlač, distribúciu a ďalšiu propagáciu zastrešujeme sami. Je to náročné, ale verím, že do budúcna to prinesie osoh.

 

 

3. Môže  každý človek pomôcť? Ako to funguje?

Môže. Nie je to striktne dané konkrétnou pomocou. Deti zabaví príbeh a dospelý čitateľ sa dozvie viac o ochorení skleróza multiplex. Tieto informácie sú za príbehom, a zároveň je tam vysvetlené, že nejde o ochorenie postihujúce pamäť. Čiže Zábudlivé Ginko je len prenesený význam slova. Stačí, aby sme začali od seba. Aby sme vedeli o tomto ochorení a ak máme vo svojom okolí človeka, ktorý má toto ochorenie, aby sme ľahšie pochopili jeho situáciu.

 

4. Pre koho je Zábudlivé Ginko určené?

Pre všetky deti od 2 rokov. Ide o celoilustrovaný príbeh. A tým, že tieto malé deti nevedia čítať, potrebujú dospelého sprievodcu príbehom. Ten môže pomôcť deťom prečítať príbeh a sám sa niečo viac naučiť. Za príbehom sú ďalšie bonusy pre dieťa. Informácie o ginko strome, návod na urobenie si čaju z listov ginka, maľovanka, priestor na vylisovanie si lístku na pamiatku.

 

 

 

5. Kde všade sa o Vás môžu ľudia dozvedieť?

Každá kniha má svoju vlastnú web stránku. Tie by som chcel ale do konca roka zjednotiť. Zároveň ma ľudia môžu stretnúť na rôznych detských akciách, knižných burzách, besedách na školách a škôlkach prípadne na trhoch.

 

Krstná mama starostka mestskej časti Košice Nad Jazerom

 

6. Dokedy beží podpora projektu?

Už nebeží. Knižka sa ale dá kúpiť na www.zabudliveginko.sk

 

7. Plánujete nejaké ďalšie knižky?

Áno, nápadov je veľa, už ich len zrealizovať. Len prezradím, že do konca roka by malo byť pokračovanie knižky Nezábudka a Divozel, kde sa deti vyberú k moru a naučia sa aj tam, ako chrániť prírodu. Každá knižka bude zameraná aj na rozvoj dieťaťa alebo naučenie niečoho nového. Ako hovorievam: Nepíšem knihy, robím knižné projekty. Práve tie sú spojené s dodatočnými aktivitami, ktoré majú deťom priniesť okrem zážitku aj ďalšiu pridanú hodnotu.

 

 

8. Organizujete rôzne workshopy, prednášky pre ľudí?

Organizujem besedy na školách, kde deťom približujem proces tvorby knihy, zároveň v súvislosti s knižkou ku ktorej mám besedu je rozdelené zameranie besedy. Pri Nakresli si príbeh sme si s deťmi kreslili a súťažili, pri Nezábudka a Divozel sme zase triedili odpad a hľadali možnosti ako chrániť prírodu a pri Zábudlivé Ginko budem robiť osvetu k tematike kompostovania. Pretože aj to je spomenuté v knižke a vidím v tom do budúcna nielen zábavku pre deti, ale hlavne prínos pre spoločnosť čo sa týka rozložiteľnosti a spracovania bio odpadu.

 

Dozvedieť sa viac o tomto projekte?

Web: http://zabudliveginko.sk/

Facebook: Zábudlivé Ginko

Archív fotiek: FB/Matej Zámečník

Lenka Vidumská

 

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.