CESTY KTORÉ NEDELIA ALE SPÁJAJÚ

V e r e j n á   v ý z v a 

občianskeho združenia Goodwillman za udržateľnú cestnú sieť

CESTY KTORÉ NEDELIA ALE SPÁJAJÚ 

 

C:\Users\Podoba\Desktop\Beckenried-Viaduct[1].jpg

 

Občianske združenie Goodwillman vyzýva k tomu, aby boli všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy  budované len ako viadukty s betónovou vozovkou. Takýmto spôsobom sa výrazne zvýši ochrana životného prostredia . Nevzniknú žiadne bariéry v krajine, a netreba riešiť biokoridory. Zníži sa prehrievanie prostredia, a zbytočne sa nedevastuje pôda a podložie. Viadukt je celkovo lacnejšie riešenie ako vozovka na teréne. Minimalizuje sa záber pozemkov. Výstavba je rýchlejšia a kvalitnejšia. To sú len niektoré výhody výstavby viaduktov. Zastavme spoločne devastáciu krajiny a mrhanie verejných zdrojov. Pripojte sa k výzve a podporte našu budúcnosť.

 

Ďakujeme!

Zdroj: 

Ing. arch. Ivan Podoba

prezident spoločnosti Goodwillman

FB: https://www.facebook.com/Gooodwillman/

 

Lenka Paľová

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.